Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt: 11.01.2011 17:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Sakliste - Møte i Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne den 11.01.2011. Pdf Last ned
Møteprotokoll - Møte i Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne den 11.01.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0001/11 FORSLAG TIL BOLIGPROGRAM 2011-2014 - OFFENTLIG HØRING Pdf Framlegg Vedlegg (5) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0002/11 Plan for voksenopplæring Hovedstrategier 2011 - 2015 Pdf Framlegg Vedlegg (5) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0003/11 HØRING - NY HELSE- OG OMSORGSLOV, NY LOV OM FOLKEHELSE OG NASJONAL HELSE- OG OMSORGSPLAN (2011-2015) Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0004/11 TRONDHEIM KOMMUNES INNSATS MOT FRAFALL I VIDEREGÅENDE SKOLE Pdf Framlegg Vedlegg (4) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)