Formannskapet

Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt: 15.03.2011 09:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet den 15.03.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Formannskapet den 15.03.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0066/11 BARNEHAGE PÅ RANHEIM IDRETTSANLEGG Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0077/11 Vedtekter for Trondheim kommunale pensjonskasse (TKP) Pdf Framlegg Vedlegg (4) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0078/11 ENDRINGER I SKOLENES OPPTAKSOMRÅDER Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0079/11 ETTER- OG VIDEREUTDANNING AV LÆRERE I TRONDHEIMSSKOLEN 2011 Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0080/11 VALG AV REPRESENTANT M/VARA TIL STYRE FOR BYÅSEN FAGSKOLE Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0083/11 Godkjenning av utbyggingsavtale for Tverrforbindelsen til Brattøra Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart