Byutviklingskomite

Møtested: Formannskapssalen, rådhuset
Tidspunkt: 05.05.2011 17:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Byutviklingskomite den 05.05.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Byutviklingskomite den 05.05.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0016/11 BYBANEUTREDNING OG VALG AV LANGSIKTIGE KOLLEKTIVLØSNINGER Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (6)
0017/11 DETALJREGULERING AV KLÆBUVEIEN 175 SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (9) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0018/11 PERSAUNET, OMRÅDE B6, ORIENTERINGSSAK VEDRØRENDE DOM FRA SØR-TRØNDELAG TINGRETT AV 18.01.11 Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (6)
0019/11 NY FORMANNSKAPSMODELL ETTER VALGET 2011 Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)