Formannskapet

Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt: 03.05.2011 09:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet den 03.05.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Formannskapet den 03.05.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0136/11 ÅRSOPPGJØRET FOR 2010 Pdf Framlegg Vedlegg (4) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0137/11 FORSKRIFT OM LIKEVERDIG BEHANDLING AV PRIVATE BARNEHAGER - FASTSETTING AV TILSKUDDSSATSER OG OVERGANGSORDNINGER I 2011 Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0138/11 HØRING OM FORSLAG TIL NY BOSETTINGSORDNING FOR FLYKTNINGER Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0139/11 IKT-STRATEGI 2011-2013 Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0140/11 OVERDRAGELSE AV GATELYS PÅ PRIVATE VEGER Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)