Byutviklingskomite

Møtested: Formannskapssalen, rådhuset
Tidspunkt: 11.08.2011 17:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Byutviklingskomite den 11.08.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Byutviklingskomite den 11.08.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0020/11 BOLIGPROGRAM 2011 - 2014. RÅDMANNENS FORSLAG TIL SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (7) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (11)
0023/11 FORSLAG TIL VISJON FOR TRONDHEIMS BYKJERNE Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0032/11 DETALJREGULERING AV ØYSTEIN MØYLAS VEG 25 OG 27, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (11) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0033/11 DETALJREGULERING AV ELGESETER GATE 55 OG 57, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (4) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0034/11 DETALJREGULERING AV ØSTMARKVEIEN 2 OG 4 SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (6) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0035/11 DETALJREGULERING AV SKYÅSVEGEN 32 C, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (6) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0036/11 DETALJREGULERING AV MYRSTADVEGEN 1 OG 3, ÅSHEIM SKOLE OG IDRETTSANLEGG SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (5) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0037/11 DETALJREGULERING AV LADE ALLÉ 80, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (12) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0038/11 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR TRONDHEIM KOMMUNE 2012-2015 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0039/11 KONSEPTVALGUTREDNING FOR NYTT LOGISTIKKNUTEPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN UTTALELSE FRA TRONDHEIM KOMMUNE Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)