Helse- og velferdskomiteen

Møtested: Storsalen, 2. etasje i Rådhuset
Tidspunkt: 06.04.2011 17:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Helse- og velferdskomiteen den 06.04.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Helse- og velferdskomiteen den 06.04.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0006/11 ENDRET ORGANISERING OG VITALISERING AV BRUKERRÅDENE INNEN HELSE- OG VELFERDSTJENESTEN Pdf Framlegg Vedlegg (4) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0007/11 ÅRSMELDING FOR KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE (KFU) 2010 Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0008/11 ÅRSMELDING FOR ELDRERÅDET I TRONDHEIM 2010 Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0009/11 ÅRSRAPPORT 2010 FRA HELSE OG OMSORGSOMBUDET Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)