Administrasjonsutvalget

Møtested: møterom A i Rådhuset
Tidspunkt: 19.05.2011 10:15

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Administrasjonsutvalget den 19.05.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Administrasjonsutvalget den 19.05.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0003/11 Rapportering heltid - deltid 2011 Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Behandlet
0004/11 Fraværsrapport 1. kvartal Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Behandlet
0005/11 Medarbeiderundersøkelsen 2010 Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Utsatt
0006/11 Brudd på arbeidstidsbestemmelsene Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Behandlet