Kontrollkomite

Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt: 08.08.2011 17:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Kontrollkomite den 08.08.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Kontrollkomite den 08.08.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0015/11 SELSKAPSKONTROLL AV TRONDHEIM RENHOLDSVERK AS Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0017/11 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT- MILJØLEDELSE I TRONDHEIM KOMMUNE. KONTROLL AV KOMMUNENS MILJØSTYRING FOR 2010. Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart