Formannskapet

Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt: 22.03.2011 09:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet den 22.03.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Formannskapet den 22.03.2011. Pdf Last ned
Tillegg Sakliste - Møte i Formannskapet den 22.03.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0084/11 STIFTELSEN ISFIT - VEDTEKTSENDRINGER Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0085/11 ORIENTERING OM UTVIDET ÅPNINGSTID VED CHAPPA KULTURHUS FOR BARN OG UNGE Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0086/11 PARKERINGSKJELLER UNDER OLAV TRYGGVASONS GATE, ORIENTERINGSSAK - STATUS FOR ARBEID Pdf Framlegg Vedlegg (11) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0087/11 OLAV TRYGGVASONS GATE, ORIENTERING OM PRINSIPPER FOR PROSJEKTERING AV MILJØGATE, KJØPMANNSGATA, ORIENTERING OM FJERNING AV PARKERINGSPLASSER Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0088/11 INTERNASJONAL STRATEGI / HANDLINGSPROGRAM 2011 - 2013 Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0089/11 GRENSESNITT MELLOM HELSE- OG OMSORGSOMBUDET I TRONDHEIM KOMMUNE OG PASIENT- OG BRUKEROMBUDET Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0092/11 HELSETJENESTER VED ANLEGGET TIL OLYMPIATOPPEN VED GRANÅSEN Pdf Framlegg Vedlegg (4) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0093/11 ETABLERING AV NÆRINGSBYGG I GRANÅSEN MED TOPPIDRETTSSENTER Pdf Framlegg Satt på sakskart