Formannskapet

Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt: 07.06.2011 09:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet den 07.06.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Formannskapet den 07.06.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0174/11 ÅRSRAPPORT FRA BARNAS REPRESENTANT - 2010 NYOPPNEVNING UT BYSTYREPERIODEN Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0175/11 Blussuvoll skolekrets, barns trafikksikkerhet Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0176/11 AKTIVITETSRAPPORT FOR BARNEVERNET 2010 Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0177/11 TILBUD OM KJØP AV AKSJER I ST-GRUPPEN AS Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart