Byutviklingskomite

Møtested: Formannskapssalen, rådhuset
Tidspunkt: 31.05.2011 17:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Sakliste - Møte i Byutviklingskomite den 31.05.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0020/11 BOLIGPROGRAM 2011 - 2014. RÅDMANNENS FORSLAG TIL SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (7) Satt på sakskart Beh (7)
0021/11 ERFARING MED BRUK AV PIGGDEKK I TRONDHEIM ETTER AVVIKLINGEN AV GEBYRORDNINGEN. STATUS FOR SESONGEN 2010/2011 OG VIDEREFØRING Pdf Framlegg Satt på sakskart Beh (4)
0022/11 TRONDHEIM, MILJØ- OG TRANSPORTPAKKE Pdf Framlegg Satt på sakskart Beh (14)
0023/11 FORSLAG TIL VISJON FOR TRONDHEIMS BYKJERNE Pdf Framlegg Vedlegg (3) Satt på sakskart Beh (1)
0024/11 DETALJREGULERING AV GRANHAUG OG SÅSVOLLEN GNR 266 BNR 7 OG 8 SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (6) Satt på sakskart Beh (1)
0025/11 OMRÅDEPLAN FOR SLUPPENVEGEN 5-25 SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (8) Satt på sakskart Beh (2)
0026/11 STRATEGISK KOMMUNEDELPLAN FOR RV 706 SLUPPEN - STAVNE SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (18) Satt på sakskart Beh (2)
0027/11 DETALJREGULERING AV HAVSTEIN GÅRD SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (17) Satt på sakskart Beh (1)
0028/11 DETALJREGULERING AV BLAKLIVEGEN 10 GNR/BNR 83/1 SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (6) Satt på sakskart Beh (1)
0029/11 DETALJREGULERING INDUSTRIVEIEN 47 SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (9) Satt på sakskart Beh (1)
0030/11 DETALJREGULERING AV HARALD BOTHNERS VEG 21 NY VIDEREGÅENDE SKOLE PÅ STRINDA SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (9) Satt på sakskart Beh (1)
0031/11 DETALJREGULERING AV MUNKEGATA 2, 4, 6 OG 8, ERLING SKAKKES GATE 16 OG BISPEGATA 6, TRONDHEIM KATEDRALSKOLE FLERBRUKSHALL, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (10) Satt på sakskart Beh (3)