Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen

Møtested: Atelier Ilsvika, Nedre Ila 39
Tidspunkt: 15.03.2011 17:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen den 15.03.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen den 15.03.2011. Pdf Last ned
Tillegg Sakliste - Møte i Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen den 15.03.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0004/11 KOMMUNALE TILSKUDD TIL LAG - ORGANISASJONER - TILTAK Pdf Framlegg Vedlegg (5) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (8)
0006/11 HEDRE ODD OLSEN - PRIVAT FORSLAG FRA KNUT FAGERBAKKE (SV) Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0007/11 LEANGEN ISHALL OG HURTIGLØPSBANE- NYTT KULDEANLEGG Pdf Framlegg Satt på sakskart Beh (1)
0008/11 Ranheim vestre, nytt vegnavn Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0009/11 STRATEGIPLAN FOR KULTURNÆRINGER I TRØNDELAG 2009-2016. HANDLINGSPLAN 2011-2012 OG STATUS FOR TRONDHEIM KOMMUNES ARBEID MED KULTURNÆRINGER Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (7)