Bystyret

Møtested: Bystyresalen i Rådhuset, 3. etg.
Tidspunkt: 22.06.2005 15:30

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Sakliste - Møte i Bystyret den 22.06.2005. Pdf Last ned
Møteprotokoll - Møte i Bystyret den 22.06.2005. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0068/05 Reglement for kontrollkomiteens sekretariat Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0072/05 RYDNINGEN, DEL AV EIENDOMMENE NYGÅRD, GNR 101 BNR 36 OG GNR 104 BNR 6, ENDRET REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0074/05 JAKTØYA, KLETT, REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0077/05 TILSYN OG STYRING MED INNFØRING AV IT-SYSTEMER I TRONDHEIM KOMMUNE Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (7)
0078/05 TRONDHEIM KOMMUNES BUDSJETT 2005-VERBALE FORSLAG Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0079/05 PRIVAT FORSLAG FRA SVEIN OTTO NILSEN (DEM) NATURISTSTRANDA I DJUPVIKA Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0080/05 TILSYNSUTVALGAS ÅRSRAPPORT FOR 2004 Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (5)
0081/05 EVALUERING AV MORSMÅLOPPLÆRINGEN I TRONDHEIMSSKOLEN Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0083/05 Reglement for Kontrollkomiteen Pdf Framlegg Pdf Protokoll Klar for behandling i utvalget Beh (3)
0084/05 Fredenvoldsaken Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Klar for behandling i utvalget Beh (1)
0085/05 BOLIGPROGRAM 2005-2008 - SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (5)
0086/05 HANDLINGSPLAN FOR KUNST OG KULTUR (2005-2010) Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (7)
0087/05 SALG AV PERSAUNET FELT B3 Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0088/05 REHABILITERING AV SVERRESBORG SKOLE Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0089/05 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - OMSORGSBOLIGER PÅ VALENTINLYST Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0090/05 Stiftelsen Zion sykehjem - søknad om utvidet kommunal garanti Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0091/05 TRONDHEIM KOMMUNES REGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2004. GODKJENNING AV REGNSKAP OG ÅRSBERETNING. Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (8)
0092/05 ÅRSRAPPORT 2004 FOR TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0093/05 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT 2004 FOR TRONDHEIM BYGGSERVICE KF Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0094/05 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2004 FOR STAVNE GÅRD KF Pdf Framlegg Pdf Protokoll Klar for behandling i utvalget Beh (3)
0095/05 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2004 FOR TRONDHEIM PARKERING KF Pdf Framlegg Pdf Protokoll Klar for behandling i utvalget Beh (3)
0096/05 REGNSKAPSRAPPORT ETTER 1. TERTIAL 2005 Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0098/05 NY ORGANISASJONSFORM FOR TRONDHEIMSFJORDEN INTERKOMMUNALE HAVN Pdf Framlegg Pdf Protokoll Klar for behandling i utvalget Beh (2)
0099/05 ETABLERING AV NY KOMMUNAL BARNEHAGE I PERSAUNET LEIR OG OVERTAKELSE AV LOKALENE TIL TORDENSKJOLD BARNEHAGE Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0100/05 MUSIKKTEATERET I TRONDHEIM-SØKNAD OM MEDLEMSKAP I PENSJONSORDNINGEN I TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0101/05 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR HAVSTEINEKRA SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0102/05 ØSTMOVEGEN 4 OG 6, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0103/05 LOKAL FORSKRIFT OM TILSYN MED BYGNINGER, OMRÅDER M.M. I TRONDHEIM KOMMUNE Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0104/05 ORIENTERING VEDRØRENDE SELVKOST I PLAN- OG BYGNINGSENHETEN Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0105/05 FORSØKSORDNING MED TILRETTELAGT UNDERVISNING FOR "SKOLETØRSTE" I TRONDHEIM. PRIVAT FORSLAG FRA KRISTIAN DAHLBERG HAUGE BYST.251104 Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0106/05 EN OFFENSIV SATSNING PÅ TILGJENGELIGGJØRING AV LOKAL MUSIKK - PRIVAT FORSLAG Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0107/05 UTREDNING FOR BYGGING AV KOLONIHAGER - PRIVAT FORSLAG TIL BYSTYRETS MØTE 30.09.2004 FRA GERDA REKSTAD (PP) Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0108/05 REKLAMEFINANSIERTE ASKEBEGER I TRONDHEIM SENTRUM - PRIVAT FORSLAG TIL BYSTYRET 27.01.2005 FRA SVEIN OTTO NILSEN Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0109/05 BYGG TAK OVER LEANGEN KUNSTISBANE Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0110/05 ÅRSRAPPORT FOR KLIENTUTVALGET 2004 Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0111/05 TRONDHEIM BYSTYRE 2003-2007. DIVERSE ENDRINGER FOR ARBEIDERPARTIET Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart