Bystyret

Møtested: Bystyresalen i Rådhuset, 3. etg.
Tidspunkt: 31.03.2005 17:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I BYSTYRET DEN 31.03.2005. Pdf Last ned
SAKLISTE - MØTE I BYSTYRET DEN 31.03.2005. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0025/05 OPPBEVARING AV KONTANTER PÅ SYKEHJEMMENE Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0026/05 KONSEKVENSER AV UTSATT VEDLIKEHOLD I KOMMUNALE SKOLER OG BARNEHAGER Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0027/05 BRUK AV PIGGDEKKFONDETS MIDLER Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0028/05 BYÅSVEIEN 190-196, REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0029/05 REGULERINGSPLAN FOR ET KVARTAL BEGRENSET AV HOLTERMANNS VEG, TEMPE KIRKE, KLÆBUVEIEN 132A, KLÆBUVEIEN,KLÆBUVEIEN 145 OG KLÆBUVEIEN 146 Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0030/05 BYÅSVEGEN MELLOM HAVSTADVEGEN OG BYÅSVEGEN 76 MED TILLIGGENDE OMRÅDER, OG GJØRTLERVEGEN, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN - SLUTTBEH. Pdf Framlegg Satt på sakskart Beh (5)
0031/05 TRANSPORTPLANMELDING FOR TRONDHEIM Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0032/05 GRANVEGEN 14, ENDRET REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0033/05 LEINSTRAND KIRKEGÅRD, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0034/05 FRA PLAN TIL HANDLING - ENDELIG BEHANDLING AV SAMHANDLINGSPROGRAM 2005 - FELLES FYLKESPLAN FOR TRØNDELAG 2004-2007 Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (9)
0035/05 KRAFTFONDET - TRONDHEIM KOMMUNE ÅRSREGNSKAP / ÅRSBERETNING FOR 2004. Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0036/05 JUSTERING AV SOSIALHJELPSSATSER OG ØVRIGE STANDARDER FOR BEREGNING AV ØKONOMISK SOSIALHJELP Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0037/05 ETABLERING AV NY KOMMUNAL BARNEHAGE PÅ NEDRE ELVEHAVN Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0038/05 FOREBYGGING AV UØNSKEDE SVANGERSKAP Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0039/05 KOSTNADER/FINANSIERING UTBEDRING AV LEANGEN ISHALL Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0040/05 REVISJON AV HOVEDPLAN VANNFORSYNING - BYSTYRESAK 16. DES 2004 Pdf Framlegg Satt på sakskart Beh (4)
0041/05 TRONDHEIM KOMMUNES BUDSJETT 2005-VERBALE FORSLAG Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0042/05 GODTGJØRING FOR OVERSKATTETAKSTUTVALGET Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0043/05 GODTGJØRING TIL KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE SOM ER MEDLEMMER AV STYRER, UTVALG OG RÅD Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0044/05 GODTGJØRING TIL STYRER, RÅD OG UTVALG. UTBETALENDE ENHET. Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0045/05 TRONDHEIM BYSTYRE 2003 - 2007 FRITAK FRA VALG SAMT SUPPLERINGSVALG FOR FREMSKRITTSPARTIET Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0046/05 TRONDHEIM BYSTYRE 2003 - 2007 SØKNAD OM FRITAK Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0047/05 DIVERSE ENDRINGER FOR HØYRE I UTVALG, STYRER OG RÅD Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart