Bystyret

Møtested: Bystyresalen, 3. etg
Tidspunkt: 16.12.2010 17:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Bystyret den 16.12.2010. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Bystyret den 16.12.2010. Pdf Last ned
Tillegg Sakliste - Møte i Bystyret den 16.12.2010. Pdf Last ned
Tillegg Sakliste - Møte i Bystyret den 16.12.2010. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0152/10 ETABLERING AV AS VISTAMAR REHABILITERINGSSENTER Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0166/10 FORVALTNINGSREVISJON AV FOREBYGGING OG SAMARBEID I BARNEVERNET I MIDTBYEN Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0167/10 KVALITETSMELDING FOR GRUNNSKOLEN 2009-10 Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0168/10 RESSURSBRUK OG ORGANISERING AV TJENESTER TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0169/10 NY MODELL FOR KOMMUNAL BOSTØTTE Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0170/10 INTERKOMMUNALT KRISESENTERTILBUD TIL KVINNER, BARN OG MENN Pdf Framlegg Vedlegg (5) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0171/10 EFFEKTIVISERING AV TEKNISKE TJENESTER, HERUNDER OGSÅ DE GEBYRFINANSIERTE TJENESTER INNEN VANN, AVLØP, RENOVASJON, FEIING OG SLA Pdf Framlegg Vedlegg (2) Satt på sakskart Beh (2)
0172/10 TRONDHEIM KOMMUNES VENNSKAPSBYSAMARBEID Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0173/10 DAGTILBUD - MÅL OG INNHOLD Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0174/10 GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGNINGSTJENESTER 2011 Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0175/10 EIERSKAPSMELDING - REVIDERING Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0176/10 HEGGSTADMOEN. REVIDERT KOSTNADSOVERSLAG FOR NY GJENVINNINGSSTASJON Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0177/10 DETALJREGULERING AV ELVHEIM, RYE GNR 259 BNR 17 M.FL. SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (8) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (5)
0178/10 KYSTAD ALLE 25, KYSTAD GÅRD, REGULERING AV BARNEHAGE, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (8) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (5)
0179/10 DETALJREGULERING AV BRATSBERG, NY BARNEHAGE PÅ DEL AV GNR/BNR 121/1 OG 121/2 SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (6) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0180/10 DETALJREGULERING AV DEVLESVINGEN 48, DEL AV GNR 412, BNR 1 OG 92, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (7) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0181/10 DETALJREGULERING AV STRINDA TRANSFORMATORSTASJON, GNR 86 BNR 3, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (12) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0182/10 DETALJREGULERING AV DEL AV ST. OLAVS HOSPITAL - KUNNSKAPSSENTERET OG OLAV KYRRES PLASS, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (10) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0183/10 FRITAK FOR EIENDOMSSKATT 2010 Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0184/10 Alfheimskogen, søknad om fritak for eiendomsskatt - gnr. 104 bnr. 23 Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0185/10 Horneberg barnehage, gnr/bnr/fnr/snr 91/28/0/0, søknad om fritak fra eiendomsskatt Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0186/10 JONSVANNSVEIEN 45 - GNR 59 BNR 1 FNR 180 SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0187/10 Ranheimsvegen 149, gnr 21, bnr 1099, snr 2 - SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0188/10 Ranheimsvegen 149, gnr 21, bnr 1099, snr 4 - SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0189/10 Ranheimsvegen 149, gnr 21, bnr 1099, snr 5 - SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0190/10 VIKÅSEN 2D - GNR 23 BNR 526 SNR 4 - SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0191/10 ENDRINGER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARATI OG MILJØPARTIET DE GRØNNE Pdf Framlegg Satt på sakskart
0192/10 NYVALG AV KONTROLLKOMITEEN Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0193/10 SØKNAD OM FRITAK FRA BYSTYRET Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0194/10 ENDRINGER FOR SENTERPARTIET Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0195/10 SUPPLERINGSVALG TIL MANGFOLDSRÅDET Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0196/10 ENDRINGER FOR HØYRE Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart