Bystyret

Møtested: Bystyresalen i Rådhuset, 3. etg.
Tidspunkt: 25.09.2008 17:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Bystyret den 25.09.2008. Pdf Last ned
Tillegg Sakliste - Møte i Bystyret den 25.09.2008. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Bystyret den 25.09.2008. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0110/08 ØVRE FLATÅSVEG 3 OG KNAUSEN, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (12) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (7)
0123/08 Evaluering av morsmålsopplæring i Trondheimsskolen Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (5)
0124/08 SAUPSTAD SENTER, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (8) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0125/08 JONSVANNSVEIEN 132, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (11) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (5)
0126/08 ROTVOLL NEDRE, GNR 16, BNR 1, DEL AV EIENDOMMEN VED LEANGEN ALLE, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (10) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0127/08 HAUKVATNET FRILUFTSANLEGG, BARNEHAGE OG IDRETTSANLEGG GNR 104 BNR 903 M.FL. FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER, SLUTTBEHAND Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0128/08 CECILIENBORG FRIOMRÅDE - DELER AV 94/25 OG 94/79 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0129/08 HAAKON VII`S GATE, MELLOM LADE GÅRD OG LEANGEN ALLE, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0130/08 OPPREISNINGSORDNING FOR KRIGSBARN FRA TRONDHEIM KOMMUNE Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0138/08 FORVALTNINGSREVISJON - SAMMENSLÅING AV TRONDHEIM EIENDOM OG TRONDHEIM BYGGSERVICE Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0139/08 Helhetlig studentpolitikk Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (12)
0140/08 OPPLÆRINGSTILBUDET FOR BARN OG UNGE MED VANSKER INNEN AUTISMESPEKTERET Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (8)
0141/08 E6 TRONDHEIM-STJØRDAL: ØKTE KOSTNADSOVERSLAG Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (8)
0142/08 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2007 - 2018 BYSTYRETS ENDRINGER 27.09.07, SLUTTBEHANDLING ETTER HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (5)
0143/08 ØVRE FERSTADVEG 15 B GNR 13 BNR 1386, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (5) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0144/08 NEDRE RANHEIM, REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER FOR DEL AV NYTT HOVEDVEGSYSTEM, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0145/08 E6 TRONDHEIM-STJØRDAL, FROSTAVEIEN 3, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR MIDLERTIDIG PLASSERING AV HUS, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0146/08 NEDRE BAKKLANDET 83/85 OG INNHERREDSVEIEN 1 OG 3, FORNYET SLUTT- BEHANDLING AV REGULERINGSPLAN MED RISIKOANALYSE OG BESTEMMELSE Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (6)
0147/08 KRAFTFONDET - TRONDHEIM KOMMUNE - STATUS OG RAPPORTERING ETTER FØRSTE HALVÅR 2008. Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0148/08 VALGLOVEN- DELEGERING AV MYNDIGHET Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0149/08 NY KJØREFIL MOT SJETNEMARKA PRIVAT FORSLAG FRA HARALD BERG OG SVEIN OTTO NILSEN Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0150/08 SANITÆRANLEGG VED BYENS BADEPLASSER Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0151/08 NARKOTIKA I TRONDHEIMSSKOLEN MÅ BEKJEMPES Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0152/08 SØKNAD OM FRITAK FRA VERV/SUPPLERINGSVALG ARBEIDERPARTIET Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0153/08 SØKNAD OM FORLENGET PERMISJON, REPRESENTANT FRA FREMSKRITTSPARTIET Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0154/08 ENDRINGER FOR SENTERPARTIET Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart