Bystyret

Møtested: Bystyresalen i Rådhuset, 3. etg.
Tidspunkt: 14.06.2007 14:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Sakliste - Møte i Bystyret den 14.06.2007. Pdf Last ned
Møteprotokoll - Møte i Bystyret den 14.06.2007. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0053/07 Trondheim Renholdsverk AS - redegjørelse Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0069/07 VEDTAKSPROTOKOLL Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0073/07 Forvaltningsrevisjon - enhetsledernes kompetanse på de generelle ansvarsområdene Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0074/07 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2006 Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (6)
0075/07 ÅRSREGNSKAP, REVISJONSBERETNING OG ÅRSMELDING 2006 FOR STAVNE GÅRD KF Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0076/07 ÅRSREGNSKAP, REVISJONSBERETNING OG ÅRSMELDING FOR TRONDHEIM PARKERING kf Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0077/07 ÅRSRAPPORT 2006 FRA TILSYNSUTVALGA Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (5)
0078/07 Eierskapsmelding - Trondheim kommune Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0079/07 Gatebruksplan for Midtbyen Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (7)
0080/07 LIAN OG KYSTADMARKA, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (9) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (10)
0081/07 HANDLINGSPLAN VOLD MOT KVINNER Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (7)
0082/07 ØKONOMISKE TILTAK VEDRØRENDE BARNEHAGETILBUD TIL STUDENTER I TRONDHEIM Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0083/07 BRØSET SKOLE - MIDLERTIDIG SKOLEANLEGG Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0085/07 REKRUTTERINGSSTRATEGI FOR TRONDHEIM KOMMUNE Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (8)
0086/07 SJETNE IDRETTSLAG - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0087/07 SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN TIL KUNSTGRESSBANE Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0088/07 OVERVIK GNR 20 BNR 1, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER FOR DEL AV EIENDOMMEN, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0089/07 MØLLEBAKKEN 39B, GNR 423 BNR 288, REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0090/07 KVITSTEINVEGEN 110, 112, 114, 116, FELT 1, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0091/07 WEIDEMANNS VEI 40, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER FOR BARNEHAGE, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0092/07 KOLLEKTIVTRANSPORTEN I TRONDHEIM - FRAMTIDIG ORGANISERING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0093/07 SVERRESBORGPLADS VESTRE DEL AV GNR 424/269, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0094/07 EVALUERING AV SENIORFORSØKET FOR 62 + Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0095/07 Beregning av selvkost for vann, avløp, renovasjon og feiing Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0096/07 PRIVAT FORSLAG FRA HARALD BERG (FrP) 26.04.07 OM UTPLASSERING AV SØPPELDUNKER Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0097/07 PRIVAT FORSLAG FRA HAUGE, ELLEFSEN OG JACOBSSON (FRP) 29.03.07 VALGFRITT SIDEMÅL I TRONDHEIMSSKOLEN Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0098/07 PRIVAT FORSLAG FRA TORGNY HAGERUP (FrP) 08.02.07 OM FOLKEAVSTEMMING OM Å ENDRE BYENS NAVN Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0099/07 VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE AV BARNEHAGENE VED St.OLAVS HOSPITAL Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0100/07 HØYHUS I TRONDHEIM Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0101/07 Prosjekt "Studentbosetting - hyblifisering" Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (5)
0102/07 Strategiplan for forebyggende brannvern 2007 - 2012 Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (8)
0103/07 Regnskapsrapport etter 1.tertial 2007 Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0104/07 ÅRSRAPPORT 2006 FRA HELSE- OG OMSORGSOMBUDET I TRONDHEIM ENDRING AV OMBUDSBENEVNELSE Pdf Framlegg Vedlegg (4) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0105/07 ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV ELDREPLANEN Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0106/07 KIM-SENTERET SØKNAD OM NY KOMMUNAL GARANTI Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)