Bystyret

Møtested: Bystyresalen, 3. etg
Tidspunkt: 18.06.2009 16:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Bystyret den 18.06.2009. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Bystyret den 18.06.2009. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0025/09 VERBALE FORSLAG - TRONDHEIM KOMMUNES BUDSJETT FOR 2009 OG ØKONOMIPLAN FOR 2009-2012 Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0055/09 TRONDHEIM KOMMUNES RUSMIDDELPOLITISKE HANDLINGSPLAN 2009-2012 SAMMEN MOT RUS; FOR MESTRING, HELSE OG TRYGGHET Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (8)
0074/09 EIERSKAPSKONTROLL- TRONDHEIMSFJORDENS INTERKOMMUNALE HAVN IKS Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0075/09 Trondheim kommunale musikk og-kulturskole/Kulturskolen i Trondheim Pdf Framlegg Vedlegg (4) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (5)
0076/09 Sammenslåing av Arbeid og Kompetanse (AK) og Stavne Gård KF (SG) Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0077/09 Årsoppgjøret for 2008 Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0078/09 Regnskap etter 1. tertial 2009 Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0079/09 Økt kvalitet og stabilitet i familiebarnehagesektoren i Trondheim Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0080/09 ANSKAFFELSESSTRATEGI FOR TRONDHEIM KOMMUNE 2009-2012 Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0081/09 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING FOR STAVNE GÅRD KF 2008 Pdf Framlegg Vedlegg (7) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0082/09 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING FOR TRONDHEIM PARKERING KF 2008 Pdf Framlegg Vedlegg (6) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0083/09 EVALUERING AV KLIENTUTVALGET Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0084/09 GJENNOMGANG AV POLITISKE UTVALG SOM IKKE ER LOVPÅLAGT Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0085/09 SÆTERBAKKEN, TESLIÅSEN OG TJØNLIEN MED TILLIGGENDE OMRÅDER, KLAGEBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (9) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (15)
0086/09 KJØPMANNSGATA 73 (ROYAL GARDEN) M.FL., FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (9) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0087/09 MÅL FOR HÅNDTERING AV SEDIMENTFORURENSNING I TRONDHEIM HAVN Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0088/09 ELGESETER GATE 49, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (8) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0089/09 LYARHAUGEN GNR 260 BNR 44, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0090/09 FJELLSETERVEIEN, FORSLAG TIL REGULERING AV GANG- OG SYKKELVEG OG SKILØYPE Pdf Framlegg Vedlegg (4) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0091/09 Trondheim kino AS - Søknad om forlengelse av konsesjon for visning av film i næringsvirksomhet Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0092/09 Delegeringsreglementet Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (6)
0093/09 ÅRSRAPPORT FRA BARNAS REPRESENTANT - 2008 Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0094/09 LOV OM PLANLEGGING OG BYGGESAKSBEHANDLING (PLAN- OG BYGNINGSLOV) - PLANDELEN. ORGANISERING AV ARBEIDET OG ENDRING AV DELEGERINGSREGLEM Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0095/09 MELDING TIL BYSTYRET: IVERKSETTING AV VEDTAKSPROTOKOLL Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)