Bystyret

Møtested: Bystyresalen i Rådhuset, 3. etg.
Tidspunkt: 29.03.2007 17:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Sakliste - Møte i Bystyret den 29.03.2007. Pdf Last ned
Tillegg Sakliste - Møte i Bystyret den 29.03.2007. Pdf Last ned
Møteprotokoll - Møte i Bystyret den 29.03.2007. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0047/07 ENDRING I STYRET FOR TRONDHEIM PARKERING KF Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0151/06 TJENESTETILBUDET TIL BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE OG DERES FAMILI Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (8)
0014/07 OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I TRONDHEIM KOMMUNE Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0015/07 BYÅSVEIEN 190.192 OG 194 - FINANSIERING AV OMBYGGING OG NYBYGGING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0017/07 ROTVOLL NEDRE DEL AV EIENDOM GNR 16 BNR 1 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (6)
0020/07 VERBALE FORSLAG- TRONDHEIM KOMMUNES BUDSJETT FOR 2007 OG ØKONOMIPLAN FOR 2007-2010 Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (8)
0021/07 FORSLAG OM ENDRING AV BYSTYRETS REGLEMENT - PRIVAT FORSLAG FRA TORGNY HAGERUP (FrP) Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0022/07 GAMLE ILA SKOLE SOM FRIVILLIGHETENS HUS Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0024/07 BESTILLING - FORVALTNINGSREVISJON ETISKE RETNINGSLINJER Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0025/07 Sosiale lån Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0026/07 Plan for selskapskontroll Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0027/07 TRONDHEIM KOMMUNE OG KOMPETANSEPOLITIKKEN Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (9)
0028/07 NYE NARDO SKOLE OG BARNEHAGE Pdf Framlegg Vedlegg (4) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0029/07 ETABLERING AV EN FELLES BEDRIFTSHELSETJENESTE SOM INTERKOMMUNALT SELSKAP Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (5)
0030/07 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Trondheim kommune Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0031/07 Etablering av IKS for brann-, rednings- og feiervesen Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0032/07 Salg av Steinerskolen - Mellomila 1a/7b Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0033/07 SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI, NY ISHALL - SØR TRØNDELAG ISHOCKEYKRETS Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0034/07 SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI - BRATSBERG IL, 7 ER KUNSTGRESS Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0035/07 SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI - STEINERBARNEHAGEN ROTNISSEN Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0036/07 Kongens gt. 106, søknad om fritak for eiendomsskatt Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0037/07 KRAFTFONDET - TRONDHEIM KOMMUNE ÅRSREGNSKAP / ÅRSBERETNING FOR 2006. Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0038/07 it-strategi for perioden 2007-2010 Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0039/07 PERSAUNET, OMRÅDE B6, ENDRING AV REGULERINGSBESTEMMELSER, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (5)
0040/07 KYVANNSVEGEN 12, "MYRA", NYTT FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (10)
0041/07 TONSTADBRINKEN 20, GNR 323 BNR 7, REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0042/07 RINGVÅL BARNEHAGE OG UTFARTSPARKERING, GNR 156/1 OG 156/11, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0043/07 BRATTØRKAIA, TRONDHEIM SENTRALSTASJON OG NY TVERRFORBINDELSE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (8)
0044/07 HUSEBY GÅRD GNR 196 BNR 1, REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0045/07 GRANÅSVEGEN, BRØSET SKOLE OG BARNEHAGE, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0046/07 FORSLAG OM NY ENERGI- OG KLIMAHANDLINGSPLAN FOR TRONDHEIM MED BAKGRUNN I ET KLIMASAMARBEID MED NTNU Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)