Bystyret

Møtested: Bystyresalen, 3. etg
Tidspunkt: 30.04.2009 16:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Bystyret den 30.04.2009. Pdf Last ned
Tillegg Sakliste - Møte i Bystyret den 30.04.2009. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Bystyret den 30.04.2009. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0030/09 GAMLE OSLOVEI, SVERRESBORG KIRKE, FORSLAG TIL REGULERINGPLAN MED BESTEMMELSER, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (6) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (6)
0031/09 BREIDABLIKK SKOLE OG IDRETTSOMRÅDE, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (6)
0032/09 UTLEIREN, DELER AV GNR 85 BNR 2 OG 3, FORSLAG TIL REGULERING AV IDRETTSANLEGG, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0033/09 Aktiv innsats mot forsøppling av offentlig uterom. Evaluering av forsøksordning med forslag om videreføring Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0034/09 Oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn - årsrapport Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0035/09 Privat forlag bystyret - reduksjon av sykefraværet Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0037/09 Revidering av budsjett 2009, og plan for inndekning av underskudd Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (6)
0038/09 NY ORGANISERING AV KONTROLLKOMITEENS SEKRETARIAT Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0039/09 SKOLEDAGENS LENGDE- SKOLEMÅLTID OG FYSISK AKTIVITET Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0040/09 Ranheimsveien 149 Pdf Framlegg Vedlegg (10) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0041/09 Helsehus i Spania Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0042/09 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2007 - 2018, SLUTTBEHANDLING AV OMRÅDER MED INNSIGELSER Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (8)
0043/09 Søknad om endring av garantistillelse - E6 - Trondheim - Stjørdal Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0044/09 E6, JAKTØYEN - SANDMOEN, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING OG BESTEMMELSER, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0045/09 SKIPPERGATA 14, TRONDHEIM MARITIME SENTER, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (9) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0046/09 SPONGDAL SKOLE, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (5) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0047/09 ÅRSMELDING FOR ELDRERÅDET I TRONDHEIM 2008 Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0048/09 STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2009 - FASTSETTING AV VALGDAG Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0049/09 BEDRE KONTROLL AV RØYKVARSLERE I KOMMUNALE BOLIGER - PRIVAT FORSLAG FRA BYSTYRETS MØTE 29. JANUAR 2009 Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0051/09 ENDRINGER FOR RØDT Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart