Bystyret

Møtested: Bystyresalen i Rådhuset, 3. etg.
Tidspunkt: 24.04.2008 16:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Sakliste - Møte i Bystyret den 24.04.2008. Pdf Last ned
Tillegg II Sakliste - Møte i Bystyret den 24.04.2008. Pdf Last ned
Tillegg Sakliste - Møte i Bystyret den 24.04.2008. Pdf Last ned
Tillegg III Sakliste - Møte i Bystyret den 24.04.2008. Pdf Last ned
Møteprotokoll - Møte i Bystyret den 24.04.2008. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0023/08 VERBALE FORSLAG- TRONDHEIM KOMMUNES BUDSJETT 2008 OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0024/08 FLYTTING AV FOTGJENGERFELT VED HAUKVANNET PRIVAT FORSLAG TIL BYSTYRET FRA HARALD BERG OG SIGMUND OFSTAD Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0030/08 PLAN FOR SELVMORDFOREBYGGENDE ARBEID I TRONDHEIM KOMMUNE Pdf Framlegg Vedlegg (4) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (10)
0031/08 SAMARBEIDSAVTALE- BYER I MIDT-NORGE Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0034/08 Saksbehandlingsgebyr tiltaksplaner for forurenset grunn Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0038/08 KALVSKINNET, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (6)
0042/08 ETABLERING AV MANGFOLDSRÅD I TRONDHEIM Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0046/08 NARKOMANE PÅ FERIE OG STUDIETUR TIL TYRKIA - PRIVAT FORSLAG FRA BYSTYREMØTE 31. JANUAR 2008 Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0052/08 FORVALTNINGSREVISJON - ENDRING AV DELEGERINGSREGLEMENTETS § 8 - OM FORBEREDENDE KLAGESAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0053/08 Plan for forvaltningsrevisjon 2008 - 2010 Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0054/08 DEN KULTURELLE SKOLE- OG BARNEHAGESEKKEN I TRONDHEIM Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0055/08 KRAFTFONDET - TRONDHEIM KOMMUNE ÅRSREGNSKAP / ÅRSBERETNING FOR 2007. Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0056/08 Oppreisning til tidligere barnevernsbarn - presisering av vedtekt Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0057/08 ØKONOMISK SOSIALHJELP - SATSER FOR 2008 Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0058/08 ÅRSRAPPORT 2007 FRA HELSE- OG OMSORGSOMBUDET I TRONDHEIM Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0059/08 Kommunal garanti - Kolstad fotball Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (6)
0060/08 FORTUNALIA 29, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0061/08 ILSVIKVEIEN 30, ILSVIKEN PARSELL OG JERNBANEGRUNN 5, ILA, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0062/08 IVAR AASENS VEG, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0063/08 LUNDÅSEN - NORDMYRVEGEN 7, GNR 177 BNR 133, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0064/08 KOLONIHAGEPLASSER PRIVAT FORSLAG TIL BYSTYRET FRA JAN BOJER VINDHEIM (MDG) Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0065/08 HELTIDSPOLITIKERES VILKÅR - GODTGJØRINGSREGLEMENTETS § 2 Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0066/08 DELTIDSPOLITIKERES VILKÅR - GODTGJØRINGSREGLEMENTETS § 3 Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0067/08 GODTGJØRING FOR UTVALG FOR SKATTELETTELSER Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0068/08 DEKNING AV UTGIFTER TIL OMSORGSARBEID - ENDRING AV GODTGJØRINGSREGLEMENTETS § 1.6. Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0069/08 SØKNAD OM PERMISJON FOR REPRESENTANT FRA HØYRE Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0070/08 NY MILJØ- OG TRANSPORTPAKKE FOR TRONDHEIM Pdf Framlegg Vedlegg (5) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0071/08 FORLIKSRÅD FOR PERIODEN 1.MAI 2008 - 1.JANUAR 2013 Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart