Bystyret

Møtested: Bystyresalen, 3. etg
Tidspunkt: 28.05.2009 16:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Tillegg Sakliste - Møte i Bystyret den 28.05.2009. Pdf Last ned
Tillegg II Sakliste - Møte i Bystyret den 28.05.2009. Pdf Last ned
Møteprotokoll - Møte i Bystyret den 28.05.2009. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Bystyret den 28.05.2009. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0052/09 ÅRSREGNSKAP, REVISJONSBERETNING OG ÅRSMELDING FOR KONTROLLKOMITEEN 2008 Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0053/09 ÅRSREGNSKAP, REVISJONSBERETNING OG ÅRSMELDING FOR TRONDHEIM KOMMUNEREVISJON 2008 Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0054/09 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT- MILJØLEDELSE I TRONDHEIM KOMMUNE. KONTROLL AV KOMMUNENS MILJØSTYRING I 2008 Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0055/09 TRONDHEIM KOMMUNES RUSMIDDELPOLITISKE HANDLINGSPLAN 2009-2012 SAMMEN MOT RUS; FOR MESTRING, HELSE OG TRYGGHET Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (7)
0056/09 REKTORENES ARBEIDSSITUASJON OG SKOLELEDELSE I TRONDHEIMSSKOLEN Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0057/09 MELDING OM UTDANNINGS- OG YRKESRÅDGIVNING I GRUNNSKOLEN OG INNSATS MOT FRAFALL I VIDEREGÅENDE SKOLE Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (6)
0058/09 USTÅSEN 28 - FINANSIERING AV NYBYGG Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0059/09 ENGSTRØMBAKKEN 16, DEL AV HUMLEHAUGEN, GNR 25 BNR 2 OG 155, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (10) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0060/09 GRILSTADFJÆRA, GRILSTAD BÅTHAVN, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (5) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (6)
0061/09 HAAKON VII`S GATE 13, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (9) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0062/09 BUKTAFJÆRA GNR 260 BNR 2, 1 OG 25, RYE, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER FOR SIKRING AV FRILUFTSOMRÅDE FOR ALLMENNHETEN Pdf Framlegg Vedlegg (9) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (6)
0063/09 E6, NIDELV BRU - GRILLSTAD, MIDLERTIDIG VEGFORBINDELSE MELLOM BROMSTADVEGEN OG BRØSETVEGEN, ENDRING AV DELPLAN 3, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (14) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0064/09 BOMSTASJONER I OKSTADBAKKEN OG FOSSESTUVEGEN PRIVAT FORSLAG FRA HARALD BERG (FRP) OG SVEIN OTTO NILSEN (DEM) Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0065/09 ÅRSRAPPORT FOR 2008 FRA TILSYNSUTVALGA Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0066/09 ÅRSRAPPORT 2008 - KLIENTUTVALGET Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0067/09 ÅRSMELDING FOR KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 2008 Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0068/09 ÅRSRAPPORT 2008 FRA HELSE- OG OMSORGSOMBUDET I TRONDHEIM Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (12)
0069/09 TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE - ÅRSRAPPORT FOR 2008 Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (5)
0070/09 VALG AV SAMEVALGSTYRE Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0071/09 ÅRSMELDING 2008 FOR UNGDOMMENS BYSTYRE Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0072/09 ENDRINGER FOR HØYRE Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart