Bystyret

Møtested: Bystyresalen i Rådhuset, 3. etg.
Tidspunkt: 27.04.2006 17:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Sakliste - Møte i Bystyret den 27.04.2006. Pdf Last ned
Møteprotokoll - Møte i Bystyret den 27.04.2006. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0040/06 KOMMUNEØKONOMIENS INNVIRKNING PÅ BARNEVERNETS VURDERINGER Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0041/06 FORVALTNINGSREVISJON AV SELVKOSTOMRÅDET Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0042/06 VILKÅR FOR KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0043/06 RANHEIM SKOLE - LOKALISERING OG RAMMER FOR PLANLEGGING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0044/06 FORNYET OG HELHETLIG KOMPETANSEPOLITIKK (Privat forslag til bystyrets møte 15.12.05 fra Aage Borrmann) Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (6)
0045/06 LOSSIUS VEG 5B, SAXENBORG BARNEHAGE, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0046/06 HAAKON VII`S GATE 12 "AGA" FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (5)
0047/06 KLÆBUVEGEN 113, GNR 62 BNR 7, REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0048/06 NEDRE BERGHEIM, FORSLAG TIL ENDRING AV REGULERINGSPLAN Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0049/06 HÅKON JARLS GATE 1 OG 12, ØYA SYKEHJEM, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0050/06 TILSYNSUTVALGAS ÅRSRAPPORT FOR 2005 Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0051/06 ÅRSRAPPORT 2004/2005 FRA HELSE- OG OMSORGSOMBUDET I TRONDHEIM Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0052/06 ÅRSMELDING 2005 - KOMMUNALT RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0053/06 ÅRSMELDING 2005 FOR ELDRERÅDET Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0054/06 PENSJONSKASSENS ÅRSRAPPORT Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0055/06 PRIVAT FORSLAG TIL BYSTYRETS MØTE 27. JANUAR 2005 ÅREMÅLSTILSETTING FOR KOMMUNALE TOPPLEDERE Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (7)
0056/06 ARBEIDERFORENINGEN - KONGENS GATE 19 - KOMMUNAL OVERTAKELSE Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0057/06 SUPPLERINGSVALG TIL ELDRERÅDET Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart