Bystyret

Møtested: Bystyresalen, 3. etg
Tidspunkt: 26.03.2009 17:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Sakliste - Møte i Bystyret den 26.03.2009. Pdf Last ned
Møteprotokoll - Møte i Bystyret den 26.03.2009. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0003/09 Kommunal handlingsplan for redusert avfallsmengde 2008-2011 Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (5)
0008/09 MELDING TIL BYSTYRET: IVERKSETTING AV VEDTAKSPROTOKOLL Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0009/09 Fergeforbindelse Trondheim - Fosen Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (9)
0014/09 Forvaltningsrevisjon - Næringsareal i Trondheim kommune- tilrettelegging, kjøp og salg Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0019/09 LIA PUKKVERK - STEINBRUDD, AVFALLSDEPONI OG GANG- OG SYKKELVEG, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (16) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0020/09 Trondheimsregionens friluftsråd - behandling av vedtektsendringer Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0021/09 Endringer i delegeringsreglementet Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0023/09 EKSTRA GODTGJØRING FOR SKATTETAKSTUTVALGET Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0025/09 VERBALE FORSLAG- TRONDHEIM KOMMUNES BUDSJETT 2009 OG ØKONOMIPLAN 2009-2012 Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (13)
0027/09 TJENESTER TIL PERSONER MED DEMENS OG DERES PÅRØRENDE I TRONDHEIM KOMMUNE Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (8)
0028/09 Søbstadvegen 17- finansiering av nybygg Pdf Framlegg Vedlegg (6) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0029/09 BRATTØRA, KONGRESSHOTELL, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (9) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (9)
0030/09 GAMLE OSLOVEI, SVERRESBORG KIRKE, FORSLAG TIL REGULERINGPLAN MED BESTEMMELSER, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (6) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (5)
0031/09 BREIDABLIKK SKOLE OG IDRETTSOMRÅDE, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (5)
0032/09 UTLEIREN, DELER AV GNR 85 BNR 2 OG 3, FORSLAG TIL REGULERING AV IDRETTSANLEGG, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0033/09 Aktiv innsats mot forsøppling av offentlig uterom. Evaluering av forsøksordning med forslag om videreføring Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0034/09 Oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn - årsrapport Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0035/09 Privat forlag bystyret - reduksjon av sykefraværet Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0036/09 FRITAK / SUPPLERINGSVALG TIL KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart