Bystyret

Møtested: Bystyresalen, 3. etg
Tidspunkt: 23.09.2010 17:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Bystyret den 23.09.2010. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Bystyret den 23.09.2010. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0120/10 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT- MILJØLEDELSE I TRONDHEIM KOMMUNE. KONTROLL AV KOMMUNENS MILJØSTYRING FOR 2009 MED FOKUS PÅ MILJØVENNLIGE INNKJØP Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0066/10 STATUS OG KRITERIER FOR TILDELING AV BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (8)
0121/10 HANDLINGSPROGRAM FOR KULTUR 2010 - 2013 Pdf Framlegg Vedlegg (9) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (8)
0122/10 PLAN FOR SKOLEVURDERING Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0123/10 FORSKRIFT - NYTT PUNKT - ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0124/10 FORSKRIFT - IKT REGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0125/10 HOLTERMANNS VEI 1 MED FLERE - SALG Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0126/10 BOTILTAK - STRATEGIER OG TJENESTEINNHOLD. AVLASTNING - MÅL, STANDARD OG TJENESTEINNHOLD Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0127/10 KYSTADBEKKEN, MELLOM HAUKVANG GNR/BNR 104/82 OG KOMMUNAL TOMT VED LYSVERKVEIEN GNR/BNR 104/2027, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (8) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (5)
0128/10 GEBYR FOR BRUK AV PIGGDEKK I TRONDHEIM. STATUS FOR SESONGEN 2009/2010 OG VIDEREFØRING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0129/10 ÅSHEIMVEIEN 5/7 - FINANSIERING AV NYBYGG Pdf Framlegg Vedlegg (5) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0130/10 DUGNAD FOR EN RENERE BY - PRIVAT FORSLAG FRA KRISTIAN DAHLBERG HAUGE OG TERJE KULVIK (FRP) Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0131/10 ETABLERING AV LUFTPUMPER I TRONDHEIM - PRIVAT FORSLAG FRA SVEIN OTTO NILSEN Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0132/10 LOTTEMODELLEN I TRONDHEIM - PRIVAT FORSLAG FRA ELIN MARIE ANDREASSEN (FRP) Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0133/10 ENDRINGER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI Pdf Framlegg Satt på sakskart