Bystyret

Møtested: Bystyresalen i Rådhuset, 3. etg.
Tidspunkt: 15.12.2005 17:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Sakliste - Møte i Bystyret den 15.12.2005. Pdf Last ned
Møteprotokoll - Møte i Bystyret den 15.12.2005. Pdf Last ned
Tillegg Sakliste - Møte i Bystyret den 15.12.2005. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0190/05 OFFENTLIGE SERVICEKONTORER OG TRONDHEIM KOMMUNES TAUSHETSPLIKT Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0191/05 HORNEBERGVEGEN, FOSSEGRENDA, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (6)
0192/05 Reglement for kommunale garantier Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0193/05 Betalingsregulativ for bygge, plan- og fradelingssaker 2006 Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0194/05 FUNKSJONS- OG AREALPROGRAM FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRONDHEIM Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0195/05 NY TILSKUDDSMODELL FOR PRIVATE BARNEHAGER FRA 1.1.2006 Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0196/05 NYE BLUSSUVOLL SKOLE Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0197/05 TRONDHEIM BYSTYRE 2003-2007. PERMISJON/SUPPLERINGSVALG FOR VENSTRE Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0198/05 DIV.ENDRINGER I STYRER, RÅD OG UTVALG FOR SENTERPARTIET Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0200/05 SØKNAD OM PERMISJON FRA BEVILLINGS/KONTROLLUTVALGET Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0199/05 St. Jørgens Stiftelse. Driftstilskudd Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0201/05 TRONDHEIM BYSTYRE 2003 -2007.ENDRINGER I KOMITEER FOR HØYRES GRUPPE Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart