Bystyret

Møtested: Bystyresalen, 3. etg
Tidspunkt: 29.10.2009 17:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Sakliste - Møte i Bystyret den 29.10.2009. Pdf Last ned
Tillegg Sakliste - Møte i Bystyret den 29.10.2009. Pdf Last ned
Møteprotokoll - Møte i Bystyret den 29.10.2009. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0115/09 FORVALTNINGSREVISJON: IA-AVTALEN I TRONDHEIM KOMMUNE. ENHETENES OPPFØLGING. DELRAPPORT 2 Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0116/09 KRAFTFONDET - TRONDHEIM KOMMUNE - STATUS OG RAPPORTERING ETTER FØRSTE HALVÅR 2009. Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0117/09 Regnskap etter 2. tertial 2009 Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (5)
0118/09 Samhandling mellom barne- og familietjenesten og helse og velferd Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (9)
0119/09 LOKAL FORSKRIFT TIL BRANN- OG EKSPLOSJONSVERNLOVEN OM ADGANG TIL Å FØRE TILSYN MED BYGNINGER OG EIENDOMMER MED MER Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0120/09 E6, SANDMOEN - TONSTAD, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER MED KONSEKVENSUTREDNING Pdf Framlegg Vedlegg (11) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (5)
0121/09 FINALEBANEN, REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (10) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (5)
0122/09 HOLTERMANNS VEG 1-13, KLOKKER LASSENS GATE 2 OG DEL AV VEISLETTEN ALLÉ 13, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (8) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0123/09 ELGESETER GATE 16 OG 18, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER OG KONSEKVENSUTREDNING, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (7) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0124/09 GRYTBAKKFJÆRA, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (5) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (6)
0125/09 SAUPSTADRINGEN 85, GNR/BNR 197/481, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER FOR BARNEHAGE, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (8) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0126/09 ENDRINGER FOR HØYRE Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart