Bystyret

Møtested: Bystyresalen i Rådhuset, 3. etg.
Tidspunkt: 16.06.2008 16:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Bystyret den 16.06.2008. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Bystyret den 16.06.2008. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0055/08 KRAFTFONDET - TRONDHEIM KOMMUNE ÅRSREGNSKAP / ÅRSBERETNING FOR 2007. Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (5)
0058/08 ÅRSRAPPORT 2007 FRA HELSE- OG OMSORGSOMBUDET I TRONDHEIM Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (5)
0080/08 ÅRSRAPPORT FOR KLIENTUTVALGET 2007 Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0081/08 ÅRSRAPPORT FOR 2007 FRA TILSYNSUTVALGA Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0082/08 ÅRSMELDING 2007 - ELDRERÅDET I TRONDHEIM Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0083/08 ÅRSMELDING 2007 - KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE (TIDLIGERE KOMMUNALT RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE) Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0084/08 PENSJONSKASSENS ÅRSRAPPORT FOR 2007 Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0087/08 Forvaltningsrevisjon - mål- og resultatstyring i Trondheim kommune Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0089/08 ÅRSREGNSKAP, REVISJONSBERETNING OG ÅRSMELDING FOR TRONDHEIM PARKERING KF Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (7)
0090/08 ÅRSREGNSKAP, REVISJONSBERETNING OG ÅRSMELDING 2007 FOR STAVNE GÅRD KF Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0091/08 Årsregnskap, revisjonsberetning og årsmelding for Trondheim kommunerevisjon Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0092/08 Årsregnskap, revisjonsberetning og årsmelding for kontrollkomiteen Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0095/08 REVISJON AV KOMMUNEPLANEN PLANSTRATEGI - HØRINGSUTKAST Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (10)
0096/08 Organiseringen av Trondheim Renholdsverk AS (TRV) Pdf Framlegg Vedlegg (4) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0098/08 Fritak for eiendomsskatt 2008 Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0099/08 RANHEIMSVEGEN 185 - 187 - 189, GNR 23 BNR 720 SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0100/08 OLE HOGSTADSVEG 16B - GNR 51 BNR 271 - SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0101/08 BISPEGATA 4- GNR 400 BNR 83 SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0102/08 TEGLBRENNEVEIEN 7 - GNR 408 BNR 2Søknad om fritak for eiendomsskatt Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0103/08 MELLOMILA 34, GNR 416 BNR 35, SNR 11 OG 12 - SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0104/08 HAVNEGATA 12, GNR 439 BNR 168 SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0110/08 ØVRE FLATÅSVEG 3 OG KNAUSEN, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0113/08 TRONDHEIM PARKERING KF- VEDTEKTSENDRING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0114/08 Gebyr for bruk av piggdekk i Trondheim. Status 2007/08 og videreføring Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0115/08 MENNESKER SOM ER RAMMET AV TINNITUS - PRIVAT FORSLAG FRA BYSTYRET 31. JANUAR 2008 Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0116/08 GRATIS INNGANG PÅ MUSEER I TRONDHEIM Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0117/08 OBLAT FOR ENKLERE PARKERING FOR ANSATTE I HJEMMETJENESTEN - PRIVAT FORSLAG FRA BYSTYRET 28. FEBRUAR 2008 Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)