Bystyret

Møtested: Bystyresalen i Rådhuset, 3. etg.
Tidspunkt: 24.05.2007 16:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Bystyret den 24.05.2007. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Bystyret den 24.05.2007. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0027/07 TRONDHEIM KOMMUNE OG KOMPETANSEPOLITIKKEN Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (11)
0072/07 NYVALG AV KONTROLLKOMITE Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0036/07 Kongens gt. 106, søknad om fritak for eiendomsskatt Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0071/07 ENDRINGER FOR VENSTRE Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0037/07 KRAFTFONDET - TRONDHEIM KOMMUNE ÅRSREGNSKAP / ÅRSBERETNING FOR 2006. Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0038/07 it-strategi for perioden 2007-2010 Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0048/07 Bruk av GAT-turnus i Trondheim kommune Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0054/07 ÅRSRAPPORT FOR KLIENTUTVALGET 2006 Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0056/07 ÅRSMELDING 2006 - ELDRERÅDET I TRONDHEIM Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0057/07 Årsregnskap, revisjonsberetning og årsmelding 2006 for kontrollkomiteen Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0058/07 Årsregnskap, revisjonsberetning og årsmelding 2006 for Trondheim kommunerevisjon Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0059/07 Forvaltningsrevisjon - Innføring av miljøledelse i Trondheim kommune Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0060/07 PLAN FOR PSYKISK HELSE 2007 - 2010 Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (6)
0061/07 GODTGJØRING AV PRIVAT OMSORG I FAMILIE - OMSORGSLØNN OG FAMILIEAVTALE Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (5)
0062/07 ÅRSRAPPORT 2006 FRA HELSE- OG OMSORGSOMBUDET I TRONDHEIM ENDRING AV OMBUDSBENEVNELSE Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0063/07 SKJØLA PUKKVERK, ENDRING AV REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0064/07 DALGÅRDVEGEN 1, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0065/07 OTTO SKIRSTADS VEG 20A, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0066/07 NEDRE BAKKLANDET 56 M. FL. FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0067/07 KAPTEIN ROOSENS VEI 5, REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER FOR BARNEHAGE OG FORSAMLINLGSLOKALE, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0068/07 STYREVERVREGISTERET - EVENTUELL DELTAKELSE FRA TRONDHEIM KOMMUNE Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0069/07 MELDING TIL BYSTYRET: VEDTAKSPROTOKOLL Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0070/07 LOVLIGHETSKONTROLL - KYVANNSVEGEN 12 "MYRA" Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (11)
0020/07 VERBALE FORSLAG- TRONDHEIM KOMMUNES BUDSJETT FOR 2007 OG ØKONOMIPLAN FOR 2007-2010 Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart