Bystyret

Møtested: Bystyresalen i Rådhuset, 3. etg.
Tidspunkt: 30.08.2007 17:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Bystyret den 30.08.2007. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Bystyret den 30.08.2007. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0101/07 Prosjekt "Studentbosetting - hyblifisering" Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (8)
0107/07 Forvaltningsrevisjon Kulturpolitiske mål i Trondheim Kino AS Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0108/07 Forvaltningsrevisjon: Kulturpolitiske mål i Olavshallen AS Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0109/07 NY BUDSJETTILDELINGSMODELL FOR GRUNNSKOLENE Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0110/07 KVALITETSSIKRING AV TILBUDET I SKOLEFRITIDSORDNINGEN Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0111/07 HANDLINGSPLAN MOT TRAKASSERING I GRUNNSKOLEN Pdf Framlegg Vedlegg (5) Satt på sakskart Beh (4)
0112/07 MELDING TIL BYSTYRET: IVERKSETTING AV VEDTAKSPROTOKOLL Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0113/07 Kommunal garanti - kunstgressbane Sportsklubben Nasjonalkameratene Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0114/07 Persaunet - kjøp, finansiering av 11 boliger i bygg 32 Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0115/07 Kommunal plan for avfall og avfallsreduksjon Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (6)
0116/07 PEDER MYHRES VEG, GNR 23 BNR 179, 182, 186 OG 196 M.FL., FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0117/07 KVENILDMYRA 3, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0118/07 FROSTAVEIEN 3, MIDLERTIDIG PLASSERING AV HUS SOM SKAL FLYTTES, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0119/07 Gebyr for bruk av piggdekk i Trondheim. Status og videreføring. Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0120/07 SUPPLERINGSVALG TIL FINANS-OG NÆRINGSKOMITEEN Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart