Bystyret

Møtested: Bystyresalen, 3. etg
Tidspunkt: 18.02.2010 17:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Tillegg Sakliste - Møte i Bystyret den 18.02.2010. Pdf Last ned
Møteprotokoll - Møte i Bystyret den 18.02.2010. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Bystyret den 18.02.2010. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0018/10 FINANSFORVALTNINGEN I TRONDHEIM KOMMUNE DELPROSJEKT 1: FORVALTNINGSREVISJON AV KRAFTFONDET Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0019/10 KVALITETSMELDING - GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM 2008-2009 Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (5)
0020/10 STATUS, STRATEGIER OG TILTAK FOR UTVIKLING AV DET SPESIALPEDAGOGISKE TILBUDET TIL BARN OG UNGE I TRONDHEIMSSKOLEN Pdf Framlegg Vedlegg (5) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (5)
0021/10 THONING OWESENS GATE 29 A OG 31, KBS KJØPESENTER, REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (8) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0022/10 NY MODELL FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0023/10 FORSIKRINGSORDNING FOR FOLKEVALGTE Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0024/10 FRITAK/SUPPLERINGSVALG TIL KOMMUNLT RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE (KFU) Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart