Bystyret

Møtested: Bystyresalen, 3. etg
Tidspunkt: 26.08.2010 17:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Tillegg Sakliste - Møte i Bystyret den 26.08.2010. Pdf Last ned
Møteprotokoll - Møte i Bystyret den 26.08.2010. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Bystyret den 26.08.2010. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0101/10 REGNSKAPSREVISJON- REGNSKAPSFUNKSJONEN I TRONDHEIM KOMMUNE Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0102/10 FORVALTNINGSREVISJON: KVALITET I SYKEHJEM - RANHEIM SYKEHJEM Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0103/10 REHABILITERING AV KALVSKINNET SKOLE Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0104/10 KOMMUNAL GARANTI SVERRESBORG IDRETTSFORENING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0105/10 RESERVEVANN SPILLVANN MELHUS TRONDHEIM - GODKJENNING AV AVTALER MED MELHUS KOMMUNE Pdf Framlegg Vedlegg (5) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (5)
0106/10 LOKAL FORSKRIFT FOR SAKSBEHANDLING OG KONTROLL AV AVLØPSANLEGG, TRONDHEIM KOMMUNE Pdf Framlegg Vedlegg (4) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0107/10 DELER AV HØIEGGEN - BUENGET, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (6) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0108/10 KROKSTIEN 16, 18 OG 20, REGULERINGSPLAN SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (4) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0109/10 KONGENS GATE 30 (PRINSEN HOTELL), REGULERINGSPLAN, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (10) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0110/10 SELSBAKKVEGEN 3 OG 5, PRIVAT REGULERINGSPLAN, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (12) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0111/10 REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLØSHAUGEN, 405/177 SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (5) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0112/10 NORDRE AVLASTNINGSVEG BRATTØRA FRIOMRÅDE, DETALJERT REGULERINGSPLAN SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (8) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0113/10 MELDING TIL BYSTYRET - IVERKSETTING AV VEDTAKSPROTOKOLL Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0114/10 KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2011- FASTSETTING AV VALGDAG Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0115/10 FIRBEINTE I KOMMUNENS TJENESTE - PRIVAT FORSLAG FRA ELIN MARIE ANDREASSEN OG TERJE JUSTIN ØSTHUS (FRP) Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0116/10 ENDRINGER FOR ARBEIDERPARTIET Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0117/10 ENDRINGER FOR ARBEIDERPARTIET(SØKNAD OM PERMISJON) Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0118/10 ENDRINGER FOR FREMSKRITTSPARTIET Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0119/10 NYVALG AV KONTROLLKOMITEEN Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart