Bystyret

Møtested: Bystyresalen i Rådhuset, 3. etg.
Tidspunkt: 26.04.2007 16:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Sakliste - Møte i Bystyret den 26.04.2007. Pdf Last ned
Møteprotokoll - Møte i Bystyret den 26.04.2007. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0151/06 TJENESTETILBUDET TIL BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE OG DERES FAMILI Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (9)
0014/07 OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I TRONDHEIM KOMMUNE Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0015/07 BYÅSVEIEN 190.192 OG 194 - FINANSIERING AV OMBYGGING OG NYBYGGING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (5)
0020/07 VERBALE FORSLAG- TRONDHEIM KOMMUNES BUDSJETT FOR 2007 OG ØKONOMIPLAN FOR 2007-2010 Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (10)
0021/07 FORSLAG OM ENDRING AV BYSTYRETS REGLEMENT - PRIVAT FORSLAG FRA TORGNY HAGERUP (FrP) Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0022/07 GAMLE ILA SKOLE SOM FRIVILLIGHETENS HUS Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0024/07 BESTILLING - FORVALTNINGSREVISJON ETISKE RETNINGSLINJER Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0025/07 Sosiale lån Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0026/07 Plan for selskapskontroll Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0027/07 TRONDHEIM KOMMUNE OG KOMPETANSEPOLITIKKEN Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (10)
0029/07 ETABLERING AV EN FELLES BEDRIFTSHELSETJENESTE SOM INTERKOMMUNALT SELSKAP Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (6)
0030/07 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Trondheim kommune Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0031/07 Etablering av IKS for brann-, rednings- og feiervesen Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0032/07 Salg av Steinerskolen - Mellomila 1a/7b Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0036/07 Kongens gt. 106, søknad om fritak for eiendomsskatt Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0037/07 KRAFTFONDET - TRONDHEIM KOMMUNE ÅRSREGNSKAP / ÅRSBERETNING FOR 2006. Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0038/07 it-strategi for perioden 2007-2010 Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0044/07 HUSEBY GÅRD GNR 196 BNR 1, REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0048/07 Bruk av GAT-turnus i Trondheim kommune Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0049/07 KVALITET OG KOSTNADER I BARNEVERNET I TRONDHEIM KOMMUNE Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0050/07 E6 ØST/NORDRE AVLASTNINGSVEG, OMRÅDET BRATTØRA-NYHAVNA MED NY BRU OVER NIDELVA, FORSLAG TIL ENDRING AV REG.PLAN, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0051/07 INNBYGGERINITIATIV- ANMODNING OM STANS I OPPFØLGINGEN AV ULOVLIGE BYGGESAKER VED JONSVANNET Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0052/07 Bergheim Boligområder-B4-B7-B8. GODKJENING AV KJØPEKONTRAKTER FOR SALG AV BOLIGTOMTER. Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0053/07 Trondheim Renholdsverk AS - redegjørelse Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0054/07 ÅRSRAPPORT FOR KLIENTUTVALGET 2006 Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0055/07 ÅRSMELDING 2006 - KOMMUNALT RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0056/07 ÅRSMELDING 2006 - ELDRERÅDET I TRONDHEIM Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)