Bystyret

Møtested: Bystyresalen i Rådhuset, 3. etg.
Tidspunkt: 27.09.2007 17:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Bystyret den 27.09.2007. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Bystyret den 27.09.2007. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0121/07 OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I TRONDHEIM KOMMUNE Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (5)
0122/07 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2006-2018, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0115/07 Kommunal plan for avfall og avfallsreduksjon Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (5)
0119/07 Gebyr for bruk av piggdekk i Trondheim. Status og videreføring. Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0123/07 Utvikling og organisering av Trondheim kommunes framtidige bedriftshelsetjeneste Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0124/07 TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE - NYE VEDTEKTER Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0125/07 Bærekraftrapportering og arbeid med bærekraftig utvikling Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0126/07 GRILSTAD GÅRD OG PARK, GNR 17 BNR 1, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0127/07 VEDTEKTER TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, REVISJON Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0128/07 UTFORDRINGSRETT TIL FRIVILLIGE LAG OG ORGANISASJONER Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)