Bystyret

Møtested: Bystyresalen, 3. etg -
Tidspunkt: 17.12.2009 16:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Bystyret den 17.12.2009. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Bystyret den 17.12.2009. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0147/09 FORVALTNINGSREVISJON AV TRONDHEIM BYARKIV Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0148/09 FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR FOR GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM KOMMUNE - NY BEHANDLING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (9)
0149/09 STATUS FOR BARNEHAGETILBUDET PR 2009 OG NYE OPPTAKSKRITERIER FOR 2010 Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0150/09 TRONDHEIM, MILJØ- OG TRANSPORTPAKKE Status og samarbeidsrutiner, høring av takst- og rabattsystem samt prioritering av prosjekter i 2010 Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (5)
0151/09 NY MODELL FOR FASTSETTELSE AV HUSLEIE I KOMMUNALE LEIEBOLIGER OG NY ØKONOMISK ORGANISERING AV BOLIGDRIFTEN Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0152/09 GEBYRREGULATIV FOR BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER 2010 Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0153/09 OMGJØRING AV ANSVARLIG LÅN I TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0154/09 Krav til feiing og service av fyrkjeler Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0155/09 MIDTEGGEN 29, REGULERINGSPLAN, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (8) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0156/09 MUNKHAUGVEITA/SCHULTZ GATE M. FL., REGULERINGSPLAN, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (8) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0157/09 GILDHEIMSVEGEN 3, REGULERINGSPLAN, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (15) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0158/09 YTRE BASSENG OG BRATTØRMOLOEN GNR 439 BNR 2, REGULERINGSPLAN SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (9) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0159/09 ÅSHEIMVEGEN, KATTEMSMYRA, GNR 198 BNR 75 OG 199, REGULERINGSPLAN, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (7) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0160/09 SKJERMVEGEN 45, GNR 97 BNR 685 M. FL., REGULERINGSPLAN, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (8) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0161/09 FRITAK FOR EIENDOMSSKATT 2009 Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0162/09 ESTENSTADVEGEN 175, FRITAK FOR EIENDOMSSKATT - GNR 44 BNR 5 Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0163/09 ANDERS LIAKLEVS VEG 1 - GNR 176 BNR 54 SNR 2 - SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0164/09 FLOTTØRA - GNR 133 BNR 12 - SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0165/09 JONSBORG - GNR 30 BNR 7- SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0166/09 SKISTUA VED GRÅKALLEN - GNR 437 BNR 68 - SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0167/09 BISPEGATA 1 - GNR 400 BNR 82 SNR 2 - SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0168/09 TESSEMS VEG 19 - GNR 12 BNR 26 - SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0169/09 STYKKET- GNR 436 BNR 25- SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0170/09 FJELLSETERVEIEN 22 - GNR 424 BNR 244 - SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT bnr 244 Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0171/09 OLAV TRYGGVASONS GATE 5 - GNR 401 BNR 175 - SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0172/09 VONHEIM - GNR 273 BNR 4 - SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0173/09 SØREM - GNR 185 BNR 1 - SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0174/09 HØGHEIM - GNR 184 BNR 12 - SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0175/09 DIGRESMYRA- GNR 125 BNR 1- SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)