Bystyret

Møtested: Bystyresalen i Rådhuset, 3. etg.
Tidspunkt: 23.11.2006 17:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Tillegg Sakliste - Møte i Bystyret den 23.11.2006. Pdf Last ned
Tillegg Sakliste - Møte i Bystyret den 23.11.2006. Pdf Last ned
Møteprotokoll - Møte i Bystyret den 23.11.2006. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Bystyret den 23.11.2006. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0126/06 FORVALTNINGSREVISJON PÅ RESSURSBRUK TIL ADMINISTRASJON I SKOLEN Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0127/06 TILSTANDSRAPPORT FOR TRONDHEIMSSKOLEN SKOLEÅRET 2005/06 Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0128/06 Regnskapsrapport etter 2. tertial 2006 Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (7)
0129/06 Strategisk museumsplan for Sør-Trøndelag Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0130/06 GRANÅSEN SKISENTER - OPPGRADERING AV ANLEGGSMASSEN Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0131/06 BERGSTUA GNR 27 BNR 2 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0132/06 PER SIVLES VEG 7A OG 7B, GNR/BNR 103/54 OG 103/1293, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0133/06 E6 ØST, NIDELV BRU - GRILLSTAD, DELPLAN 3, STRINHEIM-/GILDHEIMSOMRÅ ENDRET REGULERING MED BESTEMMELSER, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0134/06 E6 ØST, DELPLAN 1, PARSELL NYHAVNA - NEDRE MØLLENBERG GATE ENDRET REGULERINGS, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0135/06 LOHOLT ALLÈ, 47/3 OG 48/53 REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE OG UTFARTSOMRÅDE, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0136/06 ENDRINGER I HØYRES BYSTYREGRUPPE Pdf Framlegg Satt på sakskart
0142/06 SØKNAD OM FORLENGET PERMISJON Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0143/06 SØKNAD OM FORLENGET PERMISJON. Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart