Bystyret

Møtested: Bystyresalen i Rådhuset, 3. etg.
Tidspunkt: 22.05.2008 16:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Bystyret den 22.05.2008. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Bystyret den 22.05.2008. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0072/08 KJØP AV AKSJER I TRØNDERENERGI AS Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0073/08 ENDRING I FORSKRIFT OG RETNINGSLINJER - ALKOHOLSAKER BYSTYRET Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (9)
0023/08 VERBALE FORSLAG- TRONDHEIM KOMMUNES BUDSJETT 2008 OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0034/08 Saksbehandlingsgebyr tiltaksplaner for forurenset grunn Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0042/08 ETABLERING AV MANGFOLDSRÅD I TRONDHEIM Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0052/08 FORVALTNINGSREVISJON - ENDRING AV DELEGERINGSREGLEMENTETS § 8 - OM FORBEREDENDE KLAGESAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0053/08 Plan for forvaltningsrevisjon 2008 - 2010 Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0055/08 KRAFTFONDET - TRONDHEIM KOMMUNE ÅRSREGNSKAP / ÅRSBERETNING FOR 2007. Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0058/08 ÅRSRAPPORT 2007 FRA HELSE- OG OMSORGSOMBUDET I TRONDHEIM Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0064/08 KOLONIHAGEPLASSER PRIVAT FORSLAG TIL BYSTYRET FRA JAN BOJER VINDHEIM (MDG) Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0065/08 HELTIDSPOLITIKERES VILKÅR - GODTGJØRINGSREGLEMENTETS § 2 Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0066/08 DELTIDSPOLITIKERES VILKÅR - GODTGJØRINGSREGLEMENTETS § 3 Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0067/08 GODTGJØRING FOR UTVALG FOR SKATTELETTELSER Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0068/08 DEKNING AV UTGIFTER TIL OMSORGSARBEID - ENDRING AV GODTGJØRINGSREGLEMENTETS § 1.6. Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0074/08 Revisjonsrapport - Miljøledelse i Trondheim kommune Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0075/08 MELDING TIL BYSTYRET: IVERKSETTING AV VEDTAKSPROTOKOLL Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (6)
0076/08 TOMSET, DEL AV GNR 86 BNR 1, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (16) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (5)
0077/08 TESLI, GNR 19 BNR 3, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV EIENDOMMEN VED SIGURD HØIDAHLS VEG, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (9) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0078/08 KONRAD DAHLS VEG 30, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0079/08 SØNDRE GATE 4-10 OG KONGENS GATE 4, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0080/08 ÅRSRAPPORT FOR KLIENTUTVALGET 2007 Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0081/08 ÅRSRAPPORT FOR 2007 FRA TILSYNSUTVALGA Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0082/08 ÅRSMELDING 2007 - ELDRERÅDET I TRONDHEIM Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0083/08 ÅRSMELDING 2007 - KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE (TIDLIGERE KOMMUNALT RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE) Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0084/08 PENSJONSKASSENS ÅRSRAPPORT FOR 2007 Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0085/08 INNBYGGERINITIATIV- BYEN MØTER VANNET Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0086/08 LOVLIGHETSKONTROLL- SAK 37/08 NEDRE ELVEHAVN/SIRKELTOMTA Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (5)