Bystyret

Møtested: Bystyresalen i Rådhuset, 3. etg.
Tidspunkt: 28.02.2008 17:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Sakliste tillegg - Møte i Bystyret den 28.02.2008. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Bystyret den 28.02.2008. Pdf Last ned
Møteprotokoll - Møte i Bystyret den 28.02.2008. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0001/08 Reglement for Kontrollkomiteen Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (6)
0016/08 Regnskapsrevisjonsrapport: "Utfordringer knyttet til innføring av nytt elektronisk barnevernssystem i Trondheim kommune" Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0017/08 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR TRONDHEIM 2008-2011 Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (12)
0018/08 FORSLAG TIL REGIONAL PLANSTRATEGI - NY TRØNDELAGSPLAN 2009-13 ETTER HØRINGSRUNDE OG 1. GANGS BEHANDLING I TRØNDELAGSRÅDET Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (10)
0019/08 FORPROSJEKT FOR TORVET Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (8)
0020/08 ENDREDE REGLER I KOMMUNAL BARNEHAGE Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0021/08 ØVERBYLYKKJA GNR/BNR 268/2 M.FL. RYE PÅ BYNESET, FORSLAG TIL ENDRET REGULERINGSPLAN, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0022/08 Hundehold i Trondheim - Ny forskrift om hundehold Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0023/08 VERBALE FORSLAG- TRONDHEIM KOMMUNES BUDSJETT 2008 OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (9)
0024/08 FLYTTING AV FOTGJENGERFELT VED HAUKVANNET PRIVAT FORSLAG TIL BYSTYRET FRA HARALD BERG OG SIGMUND OFSTAD Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0025/08 ÅRSMELDING 2007 UNGDOMMENS BYSTYRE Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0026/08 SØKNAD OM FRITAK FRA HØYRES GRUPPELEDER Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0027/08 DIVERSE ENDRINGER FOR HØYRE Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart