Bystyret

Møtested: Bystyresalen i Rådhuset, 3. etg.
Tidspunkt: 03.03.2005 17:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
SAKLISTE - MØTE I BYSTYRET DEN 03.03.2005. Pdf Last ned
MØTEPROTOKOLL - MØTE I BYSTYRET DEN 03.03.2005. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0011/05 ØKONOMISTYRING VED BARNE- OG FAMILIETJENESTENE I TRONDHEIM KOMMUNE Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0012/05 ØKONOMISTYRING INNENFOR HJEMMETJENESTENE I TRONDHEIM KOMMUNE Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0013/05 FORLENGELSE AV NY JONSVANNSVEG. PARSELL BERGHEIM - DRAGVOLL Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0014/05 NIDELV IDRETTSLAG - KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN TIL OMBYGGING AV BANEN VED TEMPE TIL KUNSTGRESSBANE Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0015/05 KOMMUNENS FESTEKONTRAKTER / ENDRINGER I FESTELOVGIVNINGEN Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0016/05 GRILSTAD GÅRD, DEL AV GNR 17 BNR 1. FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0017/05 REGULERINGSPLAN FOR NY GANG- OG SYKKELVEG FRA ØVRE LEIRFOSS KRAFTSTASJON TIL BRATSBERGVEGEN, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0018/05 OKSTAD ØSTRE, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0019/05 KOMMUNAL PLAN FOR HELHETLIGE HABILITERING OG REHABILITERINGS- TJENESTER FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE "REHABILITERINGSPL Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (6)
0020/05 "OMSORGSBOLIGER" UTEN OMSORG - PRIVAT FORSLAG FRA OLSØ OG REKSTAD 27.01. 2005 Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0021/05 SUPPLERINGVALG TIL ELDRERÅDET Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0022/05 SØKNAD OM PERMISJON - BYSTYRET Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0023/05 SØKNAD OM FRITAK - VARAREPRESENTANT I FORMANNSKAPET Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0024/05 SØKNAD OM FRITAK FRA VERV Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart