Bystyret

Møtested: Bystyresalen i Rådhuset, 3. etg.
Tidspunkt: 23.05.2006 17:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Sakliste - Møte i Bystyret den 23.05.2006. Pdf Last ned
Møteprotokoll - Møte i Bystyret den 23.05.2006. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0058/06 FORVALTNINGSREVISJON AV TRONDHEIM RENHOLDSVERK AS Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0059/06 FOSSESTUEN GNR 320 BNR 3 OG 17, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0060/06 BYGGING AV ØYA SYKEHJEM MED INTEGRERTE LOKALER FOR HIST OG NTNU Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0061/06 FORSØKSORDNING MED 6 TIMERSDAG Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0062/06 IKRAFTTREDEN AV LOVREGLER FOR UTBYGGINGSAVTALER- FORUTSIGBARHETSVEDTAK PBL. § 64 A Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0063/06 PROSJEKTFINANSIERING AV E6 SØR OG RV3 Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0064/06 STUDENTER I ARBEID I KOMMUNEN Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0065/06 UTVIDET DEPOSITUMSORDNING I PRIVATE LEIEBOLIGER I TRONDHEIM KOMMUNE Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0066/06 VESTBYEN IL, SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR BYGGING AV KUNSTGRESSBANE Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0067/06 SØKNAD OM PERMISJON SAMT SUPPLERINGSVALG SOM STYRELEDER I STAVNE GÅRD KF Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart