Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen

Møtested: Storsalen, Rådhuset
Tidspunkt: 10.03.2009 17:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Kultur-, idrett- og frilu... den 10.03.2009. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Kultur-, idrett- og friluftsli... den 10.03.2009. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0001/09 VERBALE FORSLAG- TRONDHEIM KOMMUNES BUDSJETT 2009 OG ØKONOMIPLAN 2009-2012 Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (5)
0010/09 Evaluering av utsmykkingsordningen i Trondheim kommune Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0011/09 Plass ved Elgeseter bru, nytt navn Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0012/09 Friidrettshall på Ranheim Pdf Framlegg Vedlegg (6) Satt på sakskart