Bystyret

Møtested: Bystyresalen i Rådhuset, 3. etg.
Tidspunkt: 29.09.2005 17:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Bystyret den 29.09.2005. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Bystyret den 29.09.2005. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0134/05 KOMMUNALT RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2003 - 2007. SUPPLERINGSVALG (Korrigert) Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0135/05 TRONDHEIM BYSTYRE 2003 - 2007 FRITAK Pdf Framlegg Satt på sakskart
0137/05 Økonomistyring ved Bydrift Veg Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0138/05 ANDERS SØYSETHS VEG 12, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0139/05 KYVANNSVEGEN 12, "MYRA", FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (6)
0140/05 NARDOVEGEN 15, ØRDAL GARTNERI OG NARDO SKOLE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0141/05 NORDMYRVEGEN 1, GNR 177 BNR 3, M. FL., LUNDÅSEN BARNEHAGE OG TILLIGGENDE FRIOMRÅDER, REGULERINGSPLAN, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0142/05 KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT FRILUFTSLIV 2005 - 2012 MED HANDLINGS- PROGRAM 2005 - 2008 Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (6)
0143/05 HAVSTEIN II - BYGGING AV SYKEHJEM OG BOLIGER FOR DØVBLINDE OG DØVE MED TILLEGGSHANDIKAP Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0144/05 TJENESTER TIL UTVIKLINGSHEMMEDE Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0145/05 OPPRETTELSE AV POLITIKERTORG Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0146/05 ÅRSMELDING FOR KOMMUNALT RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2004 Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0147/05 TRONDHEIM BYSTYRE 2003 - 2007. SVs BYSTYREGRUPPE Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart