Kontrollkomite

Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt: 05.05.2008 17:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Kontrollkomite den 05.05.2008. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Kontrollkomite den 05.05.2008. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0015/08 Kontrollkomiteens uttalelse om årsregnskapet for 2007 Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0016/08 Årsregnskap, revisjonsberetning og årsmelding for Stavne Gård KF Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0017/08 Årsregnskap, revisjonsberetning og årsmelding for Trondheim Parkering KF Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0018/08 Årsregnskap, revisjonsberetning og årsmelding for kontrollkomiteen Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0019/08 Årsregnskap, revisjonsberetning og årsmelding for Trondheim kommunerevisjon Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0020/08 Revisjonsrapport - Miljøledelse i Trondheim kommune Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0021/08 Bestilling av forvaltningsrevisjon - kjøp og salg av kommunal, ubebygd grunn Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0022/08 Forvaltningsrevisjon - Skoledagens lengde Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart