Kontrollkomite

Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt: 12.04.2007 17:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Kontrollkomite den 12.04.2007. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Kontrollkomite den 12.04.2007. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0011/07 KARTLEGGING AV INNKJØPSRUTINER Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0007/07 Bruk av GAT-turnus i Trondheim kommune Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0012/07 Bestilling- Forvaltningsrevisjon - økonomiplan Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0013/07 Karlegging av integrering av innvandrere i Trondheim kommune Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart