Kontrollkomite

Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt: 10.03.2008 17:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Sakliste - Møte i Kontrollkomite den 10.03.2008. Pdf Last ned
Møteprotokoll - Møte i Kontrollkomite den 10.03.2008. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0009/08 Referatsaker Pdf Framlegg Pdf Protokoll Behandlet
0010/08 FORVALTNINGSREVISJON - ENDRING AV DELEGERINGSREGLEMENTETS § 8 - OM FORBEREDENDE KLAGESAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Pdf Framlegg Utsatt Beh (8)
0011/08 Offentlige anskaffelser - vedlikehold og konsulenttjenester Pdf Framlegg Pdf Protokoll Behandlet
0012/08 Forvaltningsrevisjon: Rådgivningstjenesten i Trondheimsskolen Pdf Framlegg Pdf Protokoll Behandlet