Kontrollkomite

Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt: 07.02.2008 17:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Sakliste - Møte i Kontrollkomite den 07.02.2008. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0004/08 Regnskapsrevisjonsrapport: "Utfordringer knyttet til innføring av nytt elektronisk barnevernssystem i Trondheim kommune" Pdf Framlegg Satt på sakskart
0005/08 Regnskapsrevisjonsrapport: "Omsorgslønn" Pdf Framlegg Satt på sakskart
0006/08 Regnskapsrevisjonsrapport: "Reiseutgifter" Pdf Framlegg Satt på sakskart
0007/08 Virksomhetsplan for kontrollkomiteens sekretariat Pdf Framlegg Satt på sakskart
0008/08 Virksomhetsplan for Trondheim kommunerevisjon Pdf Framlegg Satt på sakskart