Kontrollkomite

Møtested: Tronheim Brann- og redningstjeneste, Kongens gt 2
Tidspunkt: 16.03.2006 17:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Kontrollkomite den 16.03.2006. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Kontrollkomite den 16.03.2006. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0007/06 KONTROLLRAPPORT 2005 VEDRØRENDE SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN I TRONDHEIM KOMMUNE Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0008/06 ØKONOMISK SOSIALHJELP Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0009/06 LOKALISERING AV KONTROLLKOMITEENS SEKRETARIAT Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0010/06 ANVENDELSE AV OFFENTLIGHETSLOVEN INNENFOR KONTROLLKOMITEENS OMRÅDE Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart