Kontrollkomite

Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt: 12.01.2009 17:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Sakliste - Møte i Kontrollkomite den 12.01.2009. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0001/09 REGNSKAPSREVISJONSRAPPORT: HUSLEIESYSTEMET BOEI Pdf Framlegg Vedlegg (1) Satt på sakskart
0002/09 OLAVSFESTDAGENE - ORIENTERINGSSAK Pdf Framlegg Satt på sakskart
0003/09 VIRKSOMHETSPLAN TRONDHEIM KOMMUNEREVISJON Pdf Framlegg Vedlegg (1) Satt på sakskart Beh (1)
0004/09 VEDTAKSOPPFØLGING Pdf Framlegg Satt på sakskart Beh (1)