Kontrollkomite

Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt: 09.02.2006 17:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Offentlig saksliste - Møte i Kontrollkomite den 09.02.2006. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0002/06 LØNN OG FRAVÆR ENHETSLEDERE I TRONDHEIM KOMMUNE Pdf Framlegg Satt på sakskart
0003/06 KOMMUNEREVISORS ADGANG TIL Å BLI DEN VALGTE REVISOR I KOMMUNALT EID Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart