Kontrollkomite

Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt: 30.11.2006 17:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Sakliste - Møte i Kontrollkomite den 30.11.2006. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0034/06 BRUK AV TVANG OG MAKT OVERFOR PERSONER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING Pdf Framlegg Vedlegg (1) Satt på sakskart Beh (1)
0035/06 Valg av revisor - Kontrollkomiteen og Trondheim kommunerevisjon Pdf Framlegg Satt på sakskart
0038/06 BESTILLING - FORVALTNINGSREVISJON ETISKE RETNINGSLINJER Pdf Framlegg Satt på sakskart